Γ. Καρτάλη 72
(Πρώην Γαλλικό Ινστιτούτο)
38333 Βόλος
ead-volos@astronomos.gr
secretary@astronomos.gr
Τηλ: (+30) 2421046253
Fax: (+30) 2421051061

Αρχίζουν από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31/01 οι εγγραφές της Σχολής Αστρονομίας εξ αποστάσεως

Αμέσως μετά τις γιορτές αρχίζουν και φέτος, για 4η συνεχή χρονιά τα μαθήματα της «Σχολής Αστρονομίας εξ αποστάσεως», της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος, που έχει την έδρα της στο Βόλο. Θα λειτουργήσουν και φέτος τρεις τάξεις με προοδευτικά δυσκολότερα θέματα. Στην 1η τάξη θα διδαχθεί το ηλιακό μας σύστημα, στη 2η τάξη οι αστέρες, οι γαλαξίες το Σύμπαν, τα τηλεσκόπια και η ουράνια σφαίρα και στην 3η τάξη η διαστημική και οι νέες θεωρίες και ανακαλύψεις.

Οι εγγραφές γίνονται ολόκληρο τον Ιανουάριο μέσω της ανανεωμένης ιστοσελίδας της Εταιρείας school.astronomos.gr και το πρώτο 10ήμερο του Φεβρουαρίου αποστέλλεται προς του μαθητές το αντίστοιχο διδακτικό βιβλίο, που είναι διαφορετικό για κάθε τάξη.

Τα μαθήματα αρχίζουν τον Φεβρουάριο και τελειώνουν το Μάιο, είναι βιντεοσκοπημένα και μπορούν να τα ιδούν και να τα μελετήσουν οι μαθητές μπαίνοντας στην αντίστοιχη ιστοσελίδα με τον κωδικό τους, που θα πάρουν μόλις εγγραφούν.

Στη Σχολή μπορούν να εγγραφούν μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού και όλων των τάξεων του Γυμνασίου και του Λυκείου, ενώ γίνονται δεκτοί και ενήλικες, που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους πάνω σε θέματα αστρονομίας.

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων οι μαθητές υποβάλλονται σε διαγωνίσματα αξιολόγησης, με τη βαθμολογία των οποίων τους απονέμεται στο τέλος των μαθημάτων, τον Ιούνιο, ο αντίστοιχος τίτλος σπουδών, ενώ στους τελειοφοίτους το απολυτήριό τους.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις ιστοσελίδες της Εταιρείας:
www.astronomos.gr, school.astronomos.gr,

από τα τηλέφωνα:
24.210-46.253 & 24.210-51.061

και το e-mail: secretary@astronomos.gr .