Γ. Καρτάλη 72
(Πρώην Γαλλικό Ινστιτούτο)
38333 Βόλος
ead-volos@astronomos.gr
secretary@astronomos.gr
Τηλ: (+30) 2421046253
Fax: (+30) 2421051061

Μάθημα 1ο:
Στοιχεία Αστρονομίας, Αστροφυσικής και Διαστημικής

Η αστρονομία ασχολείται με τη μελέτη των άστρων του ουρανού και των θεμάτων που σχετίζονται μ’ αυτά. Στο σύνολο των άστρων αυτών συγκαταλέγεται και ο Ήλιος, οι πλανήτες, οι δορυφόροι των πλανητών κ.λπ., που αποτελούν το πλανητικό μας σύστημα.

Έξω από το πλανητικό μας σύστημα εκτείνονται οι απλανείς αστέρες, που είναι και αυτοί ήλιοι, σαν τον δικό μας Ήλιο. Βρίσκονται, όμως, πάρα πολύ μακριά και γι’ αυτό το φως τους είναι αμυδρό, ώστε να φαίνονται σαν άστρα. Όλοι οι απλανείς αστέρες αποτελούν μια μεγάλη ομάδα αστέρων, που λέγεται Γαλαξίας. Στην ομάδα αυτή των αστέρων περιλαμβάνονται και οι αστέρες, που αποτελούν τη γαλακτόμορφη ζώνη του ουρανού. Οι αστέρες αυτοί είναι τόσο μακριά από μας, ώστε φαίνονται σαν κουκκίδες από αραιό σύννεφο.

Ο Γαλαξίας μας, μαζί με μερικούς άλλους γαλαξίες, αποτελούν την «Τοπική Ομάδα» των γαλαξιών. Πιο πέρα υπάρχουν και άλλοι γαλαξίες πολυάριθμοι, καθώς και σμήνη γαλαξιών. Σύμφωνα δε με μερικές θεωρίες, ποτέ δεν θα μπορέσουμε να εξερευνήσουμε ολόκληρο το Σύμπαν των γαλαξιών. Με τη βοήθεια των πυραύλων στέλνουμε διαστημόπλοια και διαστημικά σκάφη για την «επιτόπια» εξερεύνηση του διαπλανητικού μας χώρου. Μάλιστα δε, κάνουμε και ιδιαίτερες προσπάθειες για να επικοινωνήσουμε με εξωγήινα όντα, που τυχόν υπάρχουν.