Γ. Καρτάλη 72
(Πρώην Γαλλικό Ινστιτούτο)
38333 Βόλος
ead-volos@astronomos.gr
secretary@astronomos.gr
Τηλ: (+30) 2421046253
Fax: (+30) 2421051061

Μάθημα 10ο:
Γενικές γνώσεις για τον Ήλιο – Φωτόσφαιρα

Ο Ήλιος είναι μια μεγάλη πύρινη σφαίρα, που μας στέλνει με αφθονία το φως και τη θερμότητά του. Είναι ακόμη ο πρώτος απλανής αστέρας, που γνωρίζουμε. Το ορατό στρώμα της ηλιακής σφαίρας έχει πάχος 400 χλμ. και λέγεται φωτόσφαιρα. Πάνω σ’ αυτή παρουσιάζονται όλα εκείνα τα φαινόμενα, που παρατηρούμε από τη Γη με τηλεσκόπια, τα οποία είναι:

1.- Οι κόκκοι, που μοιάζουν με νιφάδες από χιόνι ή κόκκους ρυζιού. Αποτελούν προσωρινούς σχηματισμούς και πολλοί μαζί συνθέτουν την κοκκίαση της φωτόσφαιρας.
2.- Οι κηλίδες, που είναι μαύρα στίγματα ή περιοχές της «επιφάνειας» του Ήλιου και έχουν έκταση όση η Γη και ακόμη μεγαλύτερη. Δημιουργούνται σιγά – σιγά ξεκινώντας από έναν μικρό πόρο και εμφανίζονται πάντα κατά ζεύγη, κινούμενα προς το δυτικό χείλος του ηλιακού δίσκου. Έτσι συμπεραίνουμε ότι η ηλιακή σφαίρα περιστρέφεται κατά την ορθή φορά σε διάστημα 25 ημερών περίπου, στον ισημερινό, με διαφορική περιστροφή. Κάθε κηλίδα αποτελείται από το κεντρικό σκοτεινό μέρος που λέγεται σκιά και από το «περιφερειακό», που λέγεται παρασκιά. Έχουμε και ομάδες κηλίδων στον ηλιακό δίσκο. Η εμφάνιση των κηλίδων αποτελεί περιοδικό φαινόμενο, με περίοδο 11 χρόνια.
3.- Οι πυρσοί, που είναι λευκάζουσες περιοχές κοντά στις κηλίδες, με μήκος 30.000 χλμ. περίπου.