Γ. Καρτάλη 72
(Πρώην Γαλλικό Ινστιτούτο)
38333 Βόλος
ead-volos@astronomos.gr
secretary@astronomos.gr
Τηλ: (+30) 2421046253
Fax: (+30) 2421051061

Μάθημα 11ο:
Η χρωμόσφαιρα και το στέμμα του Ήλιου

Το φάσμα του Ήλιου είναι συνεχές, με πλήθος από μαύρες γραμμές, που οφείλονται στην απορρόφηση της ακτινοβολίας του Ήλιου από τη χρωμόσφαιρα και το στέμμα του. Όσες από τις γραμμές αυτές προέρχονται από τη χρωμόσφαιρα γίνονται λαμπρές, όταν απομονωθεί με κατάλληλο τρόπο η φωτόσφαιρα του Ήλιου.

Η χρωμόσφαιρα έχει πάχος μέχρι 15.000 χλμ. και θερμοκρασία 4.500 οC. Παρατηρούνται και σ’ αυτή τα φαινόμενα των κόκκων και των πυρσών, που παρατηρούνται στη φωτόσφαιρα. Οι προεξοχές είναι ένα φαινόμενο, που παρατηρείται στα χείλη του ηλιακού δίσκου και μοιάζουν με πύρινες γλώσσες. Άλλοτε παρουσιάζονται απότομα και εξαφανίζονται απότομα, οπότε λέγονται εκρηκτικές και άλλοτε είναι ήρεμες.

Οι εκλάμψεις είναι φωτεινές χρωμοσφαιρικές εκρήξεις, που συμβαίνουν, συνήθως, γύρω από τις κηλίδες και μοιάζουν με λευκούς προβολείς. Διαρκούν από 10 λεπτά μέχρι μερικές ώρες.

Το στέμμα του Ήλιου φαίνεται ιδιαίτερα κατά την ολική έκλειψη του Ήλιου ή με το στεμματογράφο, που επινόησε ο Λυό. Αποτελείται από ιονισμένο αέριο, το οποίο διαχέεται σε ολόκληρο το πλανητικό μας σύστημα, με τη μορφή του ηλιακού ανέμου. Η θερμοκρασία του, που ονομάζεται κινητική θερμοκρασία είναι 2.106 οC, μαζί δε με τη χρωμόσφαιρα, αποτελούν την ατμόσφαιρα του Ήλιου.