Γ. Καρτάλη 72
(Πρώην Γαλλικό Ινστιτούτο)
38333 Βόλος
ead-volos@astronomos.gr
secretary@astronomos.gr
Τηλ: (+30) 2421046253
Fax: (+30) 2421051061

Μάθημα 12ο:
Το εσωτερικό του Ήλιου – Οι επιδράσεις του Ήλιου επί της Γης

Ο πυρήνας του Ήλιου αποτελεί το 90% της μάζας του και έχει θερμοκρασία 15.106οC. Αποτελείται από τρία μέρη: Τον πυρήνα μεταφοράς, όπου η θερμοκρασία μεταφέρεται από μέσα προς τα έξω, το περίβλημα ακτινοβολίας, όπου η θερμοκρασία μεταδίδεται με ακτινοβολία και τη ζώνη μεταφοράς, όπου η θερμοκρασία μεταδίδεται πάλι με μεταφορά.

Η μεγάλη ενέργεια, την οποία ακτινοβολεί ο Ήλιος, δεν προέρχεται ούτε από την καύση του, ούτε από τη συστολή του, όπως υπέθεσαν μερικοί. Προέρχεται από τις θερμοπυρηνικές αντιδράσεις, που γίνονται στο κέντρο του, όπου υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες για το λόγο αυτό.  Σύμφωνα με τις συνθήκες αυτές το υδρογόνο μεταστοιχειώνεται σε ήλιο με απώλεια μάζας, που μετατρέπεται εξ ολοκλήρου σε θερμότητα. Τη θερμότητα αυτή μας στέλνει ο Ήλιος εδώ και 6 δισεκατομμύρια χρόνια και θα εξακολουθήσει να μας τη στέλνει για 6 – 8 δισεκατομμύρια χρόνια ακόμη.

Ο Ήλιος με τον ηλιακό άνεμο έχει επίδραση άμεση στη Γη, με το φως και τη θερμότητα, που τόσο άφθονα μας στέλνει. Αποτέλεσμα του ηλιακού ανέμου είναι οι ιονοσφαιρικές διαταραχές και καταιγίδες, που προκαλούνται στην ατμόσφαιρα της Γης, το πολικό σέλας, οι μαγνητικές καταιγίδες κ.λπ. Υπάρχουν ενδείξεις ότι ο ηλιακός άνεμος προκαλεί ακόμη μεταβολή της βλάστησης και ανωμαλίες στην ανάπτυξη της ζωής και του ανθρώπου ακόμη.

Για την προέλευση του ηλιακού μας συστήματος αναπτύχθηκε η θεωρία του Καντ, του Λαπλάς, οι κατακλυσμιαίες θεωρίες κ.λπ. Η σπουδαιότερη, όμως, θεωρία, που ισχύει σήμερα, είναι η πρωτοπλανητική, η οποία έχει ως εξής: Στην αρχή της δημιουργίας του κόσμου υπήρχε ένα νεφέλωμα, στο οποίο δημιουργήθηκαν διάφοροι στρόβιλοι. Ο κεντρικός υπερμεγέθης στρόβιλος αποτέλεσε τον Ήλιο και οι άλλοι τους πλανήτες και τους δορυφόρους.