Γ. Καρτάλη 72
(Πρώην Γαλλικό Ινστιτούτο)
38333 Βόλος
ead-volos@astronomos.gr
secretary@astronomos.gr
Τηλ: (+30) 2421046253
Fax: (+30) 2421051061

Μάθημα 2ο:
Οι πλανήτες και οι κινήσεις τους

Οι πλανήτες είναι ετερόφωτα ουράνια σώματα, που περιφέρονται γύρω από τον Ήλιο. Τα ονόματά τους κατά σειρά απόστασης από τον Ήλιο είναι:

Ερμής,  Αφροδίτη,  Γη,  Άρης,  Δίας,  Κρόνος,  Ουρανός,  Ποσειδών.

Από την αρχαιότητα μέχρι το 15ο μ.Χ. αιώνα ίσχυε το γεωκεντρικό σύστημα του κόσμου, που είχε κέντρο τη Γη. Τότε, όμως, ο Κοπέρνικος επανέφερε στην επιφάνεια το ηλιοκεντρικό σύστημα του Αρίσταρχου. Σύμφωνα μ’ αυτό, οι πλανήτες γράφουν ελλειπτικές τροχιές γύρω από τον Ήλιο και οι επιβατικές ακτίνες τους γράφουν ίσα εμβαδά σε ίσους χρόνους.  Η κίνηση αυτή των πλανητών, είναι φυσική συνέπεια του νόμου της παγκόσμιας έλξης, τον οποίο διατύπωσε ο Νεύτων.

Ένας άλλος νόμος, των Μπόντε – Τίτιους, είναι μια πρακτική μέθοδος, για να βρίσκουμε τις αποστάσεις των πλανητών από τον Ήλιο. Με πρακτικό τρόπο πάλι, μπορούμε να διαπιστώσουμε τη φαινόμενη κίνηση που κάνουν οι πλανήτες από τη δύση προς την ανατολή, σημειώνοντας πάνω σε ένα χαρτί τις διαδοχικές τους θέσεις, σε σχέση με τις θέσεις των άλλων αστέρων (των απλανών).