Γ. Καρτάλη 72
(Πρώην Γαλλικό Ινστιτούτο)
38333 Βόλος
ead-volos@astronomos.gr
secretary@astronomos.gr
Τηλ: (+30) 2421046253
Fax: (+30) 2421051061

Μάθημα 3ο:
Αξιοσημείωτες θέσεις των πλανητών

Εσωτερικοί λέγονται οι πλανήτες, που οι τροχιές τους βρίσκονται εσωτερικά της τροχιάς της Γης. Ένας τέτοιος πλανήτης θα λέμε ότι βρίσκεται σε σύνοδο, όταν είναι στην ημιευθεία Ήλιου – Γης. Σε μέγιστη αποχή δε, όταν έχει τη μεγαλύτερη γωνιώδη απόσταση από τον Ήλιο. Εξωτερικοί λέγονται οι πλανήτες, των οποίων οι τροχιές βρίσκονται εξωτερικά της τροχιάς της Γης. Ένας τέτοιος πλανήτης βρίσκεται σε συζυγία, όταν είναι στην ευθεία Ήλιου – Γης και σε τετραγωνισμό όταν η γωνία Ήλιου – Γης – πλανήτη είναι ορθή.

Μερικά από τα γενικά χαρακτηριστικά του πλανητικού μας συστήματος είναι: Ο Ήλιος, οι πλανήτες και οι δορυφόροι των πλανητών, περιστρέφονται γύρω από τον εαυτό τους και γύρω από το κεντρικό ουράνιο σώμα κατά την ορθή φορά, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Ως προς το μέγεθος και την όψη τους χωρίζονται στους γήινους πλανήτες και στους πλανήτες της οικογένειας του Δία.

Ο Ερμής και η Αφροδίτη είναι οι πλησιέστεροι πλανήτες προς τον Ήλιο και δεν έχουν δορυφόρους. Το έδαφος του Ερμή είναι ομαλό με πολλούς κρατήρες, ενώ της Αφροδίτης είναι ανώμαλο, με όρη και πεδιάδες και με πολλούς κρατήρες, επίσης. Όταν προβάλλονται στον Ήλιο, σαν μαύρη κηλίδα, λέμε ότι έχουμε το φαινόμενο της διάβασης.