Γ. Καρτάλη 72
(Πρώην Γαλλικό Ινστιτούτο)
38333 Βόλος
ead-volos@astronomos.gr
secretary@astronomos.gr
Τηλ: (+30) 2421046253
Fax: (+30) 2421051061

Μάθημα 4ο:
Άρης – Αστεροειδείς – Δίας

Ο Άρης τράβηξε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον του ανθρώπου γιατί παρουσιάζει μεγάλες πιθανότητες ύπαρξης ζωής. Εντούτοις, μέχρι σήμερα (2010) δεν βρέθηκε ίχνος ζωής στον πλανήτη αυτό. Το χρώμα του είναι κοκκινωπό και στα δυο ημισφαίριά του παρουσιάζεται το φαινόμενο των 4ων εποχών του έτους. Όταν ένα ημισφαίριο έχει Χειμώνα, η πολική περιοχή του καλύπτεται από έναν λευκό σκούφο. Οι διώρυγες, που άλλοτε απασχολούσαν τους ανθρώπους, αποδείχτηκε ότι δεν υπάρχουν στον Άρη. Οι δύο δορυφόροι του, Φόβος και Δείμος, είναι πολύ μικροί.

Οι αστεροειδείς είναι πολυάριθμοι μικροί πλανήτες, με διάμετρο μικρότερη των 1.000 χλμ., που κινούνται, σχεδόν όλοι, σε τροχιές μεταξύ Άρη και Δία. Οι Τρωικοί αστεροειδείς κινούνται στην απόσταση του Δία.

Ο Δίας είναι ο μέγιστος των πλανητών, με μάζα διπλάσια από εκείνη, που έχουν όλοι οι άλλοι πλανήτες μαζί. Η αεριώδης και ρευστή «επιφάνειά» του περιβάλλεται από νέφη με φωτεινές και σκοτεινές λωρίδες, εναλλάξ, παράλληλες προς τον ισημερινό του. Ξεχωρίζει δε μια μεγάλη κηλίδα, που έχει κοκκινωπό χρώμα, με διάμετρο τετραπλάσια από τη διάμετρο της Γης.

Η σύσταση της ατμόσφαιρας του Δία είναι κυρίως μεθάνιο, υδρογόνο και αμμωνία. Από τους 14 μεγάλους δορυφόρους του, οι 4, που ανακάλυψε ο Γαλιλαίος και φέρουν το όνομά του, είναι πολύ μεγάλοι και κινούνται κατά την ορθή φορά. Υπάρχουν, όμως και άλλοι 4 δορυφόροι, που κινούνται κατά την ανάδρομη φορά.