Γ. Καρτάλη 72
(Πρώην Γαλλικό Ινστιτούτο)
38333 Βόλος
ead-volos@astronomos.gr
secretary@astronomos.gr
Τηλ: (+30) 2421046253
Fax: (+30) 2421051061

Μάθημα 8ο:
Εκλείψεις, φάσεις και κινήσεις της Σελήνης

Η Σελήνη είναι ο μοναδικός δορυφόρος της Γης, τον οποίο μάλιστα επισκέφθηκε ο άνθρωπος το 1969.

Οι εκλείψεις της Σελήνης είναι ένα θαυμάσιο θέαμα, που το παρακολουθούν πολλοί άνθρωποι. Δεν συμβαίνει, όμως, αυτό κάθε μήνα, γιατί τα επίπεδα των τροχιών της Γης και της Σελήνης δεν συμπίπτουν. Είναι δε περιοδικό φαινόμενο γιατί η γραμμή των συνδέσμων κάνει κυκλική ισοταχή κίνηση. Η περίοδος των εκλείψεων ήταν γνωστή από την αρχαιότητα, έχει το όνομα «σάρος» και ισούται με 18 έτη και 13 ημέρες.

Κατά τη διάρκεια ενός μηνός, περίπου, η Σελήνη παίρνει διάφορα σχήματα, που λέγονται φάσεις. Οι κυριότερες από αυτές είναι:
1.- Η Νέα Σελήνη με σχήμα μηνίσκου.
2.- Το Πρώτο Τέταρτο αυτής με σχήμα επιπεδόκυρτο, με το κυρτό μέρος προς τα δυτικά.
3.- Η Πανσέληνος, με τέλειο κυκλικό σχήμα.
4.- Το Τελευταίο Τέταρτο με σχήμα επιπεδόκυρτο και με το κυρτό μέρος του ανατολικά.

Η Σελήνη έχει τέσσερες βασικές κινήσεις:
1.- Την περιστροφή γύρω από τον εαυτό της.
2.- Την περιφορά γύρω από τη Γη. Οι δυο αυτές κινήσεις γίνονται σε ίσους χρόνους.
3.- Τη λίκνισή της, που έχει ως αποτέλεσμα να φαίνεται από τη Γη μεγαλύτερο μέρος από όσο είναι το ημισφαίριό της.
4.- Την κυματοειδή κίνηση, που κάνει γύρω από τον Ήλιο παρακολουθώντας την ετήσια κίνηση της Γης.