Γ. Καρτάλη 72
(Πρώην Γαλλικό Ινστιτούτο)
38333 Βόλος
ead-volos@astronomos.gr
secretary@astronomos.gr
Τηλ: (+30) 2421046253
Fax: (+30) 2421051061

Μάθημα 9ο:
Επιφάνεια και εσωτερικό της Σελήνης – Επιδράσεις της Σελήνης επί της Γης

Η επιφάνεια της Σελήνης παρουσιάζει πολλούς σχηματισμούς, τους οποίους μπορούμε να τους κατατάξουμε σε τρεις κατηγορίες:
1.- Τα όρη, που σε αναλογία είναι πολύ ψηλότερα από τα όρη της Γης.
2.- Τις θάλασσες, που είναι μεγάλες πεδινές περιοχές και οφείλουν το όνομά τους στο ότι άλλοτε οι άνθρωποι τις θεωρούσαν πραγματικές θάλασσες.
3.- Τους κρατήρες, που είναι κυκλικοί σχηματισμοί με διάμετρο μέχρι 240 χλμ. και βάθος 7 χλμ. περίπου.

Με τους αστροναύτες του προγράμματος «Απόλλων» μάθαμε ότι η επιφάνεια τη Σελήνης καλύπτεται από παχύ στρώμα σκόνης, η δε χημική σύστασή της αποτελείται από οξυγόνο, πυρίτιο, αργίλιο κ.λπ. Η ηλικία της είναι η ίδια με την ηλικία της Γης.

Η Σελήνη στερείται ατμόσφαιρας, γιατί δεν μπορεί να τη συγκρατήσει με τη μικρή βαρύτητά της.

Από τις σπουδαιότερες επιδράσεις της Σελήνης πάνω στη Γη, είναι οι παλίρροιες, που παρατηρούνται στις ακτές των μεγάλων θαλασσών, με ιδιαίτερο φαινόμενο για την Ελλάδα, την παλίρροια του Πορθμού του Ευρίπου. Το εσωτερικό τη Σελήνης αποτελείται από τον πυρήνα, που βρίσκεται μάλλον σε στερεή κατάσταση και έχει ακτίνα 700 χλμ., από το μανδύα, που είναι σε πυκνόρρευστη κατάσταση με πάχος 1000 χλμ. και από το φλοιό, με πάχος 65 χλμ. περίπου.