Γ. Καρτάλη 72
(Πρώην Γαλλικό Ινστιτούτο)
38333 Βόλος
ead-volos@astronomos.gr
secretary@astronomos.gr
Τηλ: (+30) 2421046253
Fax: (+30) 2421051061

Μάθημα 1ο:
Οι αστέρες

Οι αστέρες, δεν αλλάζουν θέση μεταξύ τους, όπως οι πλανήτες, που κινούνται (πλανώνται) ανάμεσα  στους αστέρες του ουρανίου θόλου. Από την αρχαιότητα ακόμη έχουν ομαδοποιηθεί σε αστερισμούς για να είναι ευκολότερη η αναφορά στον καθένα απ’ αυτούς. Έτσι, όταν λέμε γ – Κενταύρου εννοούμε τον αστέρα του αστερισμού του Κενταύρου, που είναι 3ος κατά σειρά φαινομένου μεγέθους (δηλ. φαινόμενης λαμπρότητας) από τους αστέρες του αστερισμού αυτού. Για να ξέρουμε δε μεταξύ δύο αστέρων ποιος είναι πραγματικά περισσότερο λαμπρός έχουμε τα απόλυτα μεγέθη αυτών.

Επειδή οι απλανείς αστέρες βρίσκονται πολύ μακριά μας, επινοήθηκαν μεγάλες μονάδες για τη μέτρηση των αποστάσεών τους. Έτσι έχουμε εκτός από την αστρονομική μονάδα, το έτος φωτός, που είναι η απόσταση, που διανύει το φως σε ένα χρόνο και το παρσέκ, που είναι η απόσταση, από την οποία η ακτίνα της τροχιάς της Γης φαίνεται υπό γωνία ενός δευτερολέπτου.

Γενικά δε η γωνία, υπό την οποία φαίνεται από ένα άστρο η ακτίνα της τροχιάς της Γης, λέγεται παράλλαξη του άστρου αυτού.

Οι αστέρες, ανάλογα με το φάσμα, το οποίο παρουσιάζουν, κατανέμονται σε φασματικούς τύπους, οι οποίοι επί πλέον μας παρέχουν τη θερμοκρασία τους, το χρώμα τους, τις χαρακτηριστικές γραμμές τους κ.ά.