Γ. Καρτάλη 72
(Πρώην Γαλλικό Ινστιτούτο)
38333 Βόλος
ead-volos@astronomos.gr
secretary@astronomos.gr
Τηλ: (+30) 2421046253
Fax: (+30) 2421051061

Μάθημα 7ο:
Οριζόντιες συντεταγμένες και ουράνιος μεσημβρινός

Η ουράνια σφαίρα, στην οποία είναι προσηλωμένοι όλοι οι αστέρες, φαίνεται να περιστρέφεται κατά την ανάδρομη φορά γύρω από τον άξονα του κόσμου. Στο κέντρο της βρίσκεται ο κάθε παρατηρητής έχοντας κατακόρυφα, ακριβώς πάνω ψηλά το ζενίθ. Κάθε άστρο έχει μια γωνιώδη απόσταση με το ζενίθ, που λέγεται ζενιθία απόσταση του άστρου. Ο ουράνιος μεσημβρινός ενός τόπου είναι ένας κύκλος της ουράνιας σφαίρας, που διέρχεται από τον άξονα του κόσμου, τον κατακόρυφο του τόπου, το Βορρά και το Νότο.

Κάθε σημείο του ουρανού προσδιορίζεται με τις οριζόντιες συντεταγμένες του που είναι: Το αζιμούθιο Α, που μας δίνει τη γωνιώδη απόσταση του κατακόρυφου του αστέρα από το Νότο και το ύψος, που μας δίνει πόσο ψηλά από τον ορίζοντα είναι ο αστέρας αυτός.

Πάνω στον ορίζοντα καθορίζονται και τα τέσσερα σημεία της Ανατολής, της Δύσης, του Βορρά και του Νότου. Το ύψος, στο οποίο βρίσκεται ο Βόρειος Πόλος, δηλ. το έξαρμα αυτού, ισούται με το γεωγραφικό πλάτος του τόπου αυτού.

Τα σημεία της πάνω και της κάτω μεσουράνησης ενός άστρου, διχοτομούν το ημερήσιο και το νυχτερινό τόξο αυτού.