Γ. Καρτάλη 72
(Πρώην Γαλλικό Ινστιτούτο)
38333 Βόλος
ead-volos@astronomos.gr
secretary@astronomos.gr
Τηλ: (+30) 2421046253
Fax: (+30) 2421051061

Μάθημα 9ο:
Περί χρόνου

Αστρικός χρόνος λέγεται η ωριαία γωνία του σημείου γ και δίδεται από τον τύπο: Χ = α + Η, όπου α είναι η ορθή αναφορά του άστρου και Η η ωριαία γωνία του.

Αληθινός ηλιακός χρόνος λέγεται η ωριαία γωνία του κέντρου του Ηλίου. Επειδή, όμως, ο Ήλιος δεν κινείται με ισοταχή κίνηση πάνω στην εκλειπτική, ορίστηκε ο μέσος Ήλιος και από αυτόν σε αντιστοιχία προς τον αληθινό ηλιακό χρόνο ορίστηκε ο μέσος ηλιακός χρόνος. Η εξίσωση του χρόνου είναι: ε = Χμ – Χα, όπου Χμ είναι ο μέσος χρόνος και Χα είναι ο αληθινός ηλιακός χρόνος.

Οι τόποι της Γης, που βρίσκονται στην ίδια άτρακτο έχουν τον ίδιο χρόνο, που διαφέρει κατά ακέραιο αριθμό ωρών από την ώρα της μηδενικής ατράκτου, δηλ. εκείνης που διχοτομείται από τον πρώτο μεσημβρινό του Γκρήνουιτς. Στη 12η άτρακτο σημειώνεται η αλλαγή της ημερομηνίας για τους ταξιδιώτες.

Για τη μέτρηση των ετών έχουμε το αστρικό, το τροπικό και το πολιτικό έτος. Το πολιτικό έτος πλησιάζει περισσότερο προς το τροπικό έτος, έχει ακέραιο αριθμό ημερών και περιλαμβάνει 365 ή 366 ημέρες. Με τον τρόπο αυτό δεν μετατίθενται οι εποχές του έτους.

Στα ημερολόγια, που ίσχυσαν κατά καιρούς, καταβαλλόταν προσπάθεια, ώστε το πολιτικό έτος να πλησιάζει περισσότερο προς το τροπικό έτος. Σήμερα ισχύει το Γρηγοριανό ημερολόγιο με τα δίσεκτα έτη. Το Πάσχα γιορτάζεται την πρώτη Κυριακή μετά (ή κατά) της εαρινή ισημερία, η οποία συμβαίνει μετά την Πανσέληνο.