Γ. Καρτάλη 72
(Πρώην Γαλλικό Ινστιτούτο)
38333 Βόλος
ead-volos@astronomos.gr
secretary@astronomos.gr
Τηλ: (+30) 2421046253
Fax: (+30) 2421051061


Πρόγραμμα σπουδών B' Τάξης

Στην 2η Τάξη διδάσκονται: οι αστέρες, οι γαλαξίες, το Σύμπαν, η ουράνια σφαίρα και τα τηλεσκόπια. Η διδασκαλία είναι βασισμένη στην ύλη του βιβλίου «Στοιχεία Αστρονομίας Αστροφυσικής & Διαστημικής» το οποίο δίδεται δωρεάν στου μαθητές. Είναι το 2ο τεύχος της σειράς «Στοιχεία Αστρονομίας Αστροφυσικής και Διαστημικής» που προχωρεί σε αστρονομικές γνώσεις πέρα από το ηλιακό μας σύστημα, με το οποίο ασχολήθηκε το 1ο τεύχος. Πρόκειται για ένα βιβλίο, με πλούσια εικονογράφηση, που προσελκύει τον αναγνώστη με τη μεθοδικότητά του και την όμορφη παρουσίαση των θεμάτων του. Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει στο μαθητή τους αστερισμούς, το Γαλαξία μας, τη Μεγάλη Έκρηξη και τις ουρανογραφικές συντεταγμένες. Υπάρχει και ειδική αναφορά στα Τηλεσκόπια και τα άλλα αστρονομικά όργανα.Ο μαθητής που θα φοιτήσει στη 2η Τάξη της σχολής Αστρονομίας, θα κατακτήσει όλο το φάσμα των αστρονομικών γνώσεων, που πρέπει να κατέχει κάποιος ώστε να λέει ότι γνωρίζει το περιβάλλον του, τον κόσμο του, το Σύμπαν ολόκληρο.

Αναλυτικά τα επιμέρους κεφάλαια που θα διδαχθούν οι μαθητές είναι:Πορεία απόκτησης τίτλου σπουδών

Εγγραφή

Οι εγγραφές γίνονται αρχές Ιανουαρίου κάθε έτους.

Μαθήματα

Η παρακολούθηση μαθημάτων στο Χειμερινό σχολείο γίνεται τα Σάββατα

Γραπτές εξετάσεις

Οι εξετάσεις είναι γραπτές και γίνονται σε δύο φάσεις.

Κατασκευή - Project

Θα πρέπει να παραδώσετε την κατασκευή που αναλαμβάνετε στην αρχή των μαθημάτων.

Λήψη τίτλου

Με τη λήξη των μαθημάτων και εφόσον πετύχετε στις εξετάσεις.

Συμμετοχή

Στις σχολές Αστρονομίας μπορούν να συμμετέχουν μαθητές του Δημοτικού, του Γυμνασίου, του Λυκείου και ενήλικες που τους ενδιαφέρει η Αστρονομία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κατασκευές

Οι κατασκευές - projects αστρονομικού ενδιαφέροντος παρέχουν στους μαθητές τη δυνατότητα της αυτενέργειας και της ομαδικής συνεργασίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μαθήματα

Τα μαθήματα παρέχονται είτε Online μέσα από αυτό το site, είτε με φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Παρατήρηση

Στο Χειμερινό σχολείο Αστρονομίας, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να κάνουν μία αστροπαρατήρηση στην ύπαιθρο, με τηλεσκοπία της εταιρείας.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αποφοίτηση

Μετά το τέλος των μαθημάτων, σε μια ιδιαίτερη τελετή οι επιτυχόντες λαμβάνουν τους τίτλους σπουδών τους και διάφορα αναμνηστικά.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βιβλία

Στους μαθητές όλων των κύκλων σπουδών στις σχολές Αστρονομίας, διανέμονται δωρεάν βοηθητικά βιβλία της Εταιρείας Αστρονομίας & Διαστήματος.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ