Γ. Καρτάλη 72
(Πρώην Γαλλικό Ινστιτούτο)
38333 Βόλος
ead-volos@astronomos.gr
secretary@astronomos.gr
Τηλ: (+30) 2421046253
Fax: (+30) 2421051061

Μάθημα 2ο:
Λειτουργία των πυραύλων – Τεχνητοί δορυφόροι της Γης

Η λειτουργία των πυραύλων  στηρίζεται στην αρχή δράσης – αντίδρασης. Η τελική ταχύτητα, την οποία αποκτά ο πύραυλος εξαρτάται από την ταχύτητα εκροής των αερίων, από την καύση τους, από την αρχική μάζα του πυραύλου και από την τελική μάζα αυτού.

Η εκτόξευση του πυραύλου γίνεται στην αρχή κατακόρυφα και ύστερα με κλίση προς τα ανατολικά, για να εκμεταλλεύεται την προς τα ανατολικά περιστροφή τους Γης και στη συνέχεια αυξάνει βαθμηδόν την ταχύτητά του. Όταν τελειώνουν τα καύσιμα κάθε ορόφου, απορρίπτεται. Είναι δε κανονισμένο, ώστε με την απόρριψη του τελευταίου ορόφου, ο πύραυλος να παίρνει την τελική τροχιά του γύρω από τη Γη. Όσο πιο ψηλά και πιο κυκλικά είναι η τροχιά του δορυφόρου, τόσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια τους ζωής του.

Οι πρώτοι τεχνητοί δορυφόροι τους Γης ήταν: Ο «Σπούτνικ», που εκτοξεύθηκε το 1957, από την πρώην Σοβιετική Ένωση, ο «Εξπλόρερ» και ο «Βάνγκαρντ», που εκτοξεύθηκαν το 1958 από τους ΗΠΑ.

Έκτοτε περιφέρονται γύρω από η Γη πολυάριθμοι δορυφόροι, εκ των οποίων άλλοι είναι αστρονομικοί και άλλοι μετεωρολογικοί, τηλεπικοινωνιακοί, ναυτιλιακοί, στρατιωτικοί κ.λπ.