Γ. Καρτάλη 72
(Πρώην Γαλλικό Ινστιτούτο)
38333 Βόλος
ead-volos@astronomos.gr
secretary@astronomos.gr
Τηλ: (+30) 2421046253
Fax: (+30) 2421051061

Μάθημα 6ο:
Η επικοινωνία με εξωγήινους πολιτισμούς

Για να επικοινωνήσουν οι αστρονόμοι με άλλους πολιτισμούς, που τυχόν υπάρχουν, κατέστρωσαν διάφορα προγράμματα και στέλνουν ή προσπαθούν να συλλάβουν, λογικά σήματα. Μέχρι τώρα, όμως, δεν πέτυχαν τίποτε το σπουδαίο. Άλλως τε είναι πολύ μικρή η πιθανότητα να υπάρχουν άλλοι πολιτισμοί, που να αναπτύχθηκαν σε πλανήτη σαν τον δικό μας, αφού τέτοιοι πλανήτες είναι σπανιότατοι, σύμφωνα με τον τύπο του Ντρέικ (Drake).

Πολλοί υποστηρίζουν ότι τα Ούφο (UFO) είναι όργανα λογικών όντων, που έρχονται από άλλους πλανήτες. Αυτό, όμως, δεν μπορεί να το βεβαιώσει η αστρονομία, αλλά ούτε και να το απορρίψει. Απλώς είναι επιφυλακτική. Περισσότερο επιφυλακτική είναι ακόμη η αστρονομία στις θεωρίες του Φον Νταίνικεν, οι οποίες δεν αντέχουν στην επιστημονική έρευνα. Ίσως κάτι από όσα αναφέρονται να είναι σωστό, αλλά αυτό δεν μπορεί να ελεγχθεί επιστημονικά.

Περισσότερο συγκλίνουν οι αστρονόμοι προς την άποψη ότι πιθανότατα είμαστε οι μοναδικοί στο Σύμπαν. Το ότι δε υπάρχουμε εμείς, τα λογικά όντα, είναι απόρροια της λεγόμενης «ανθρωπικής αρχής», με βάση την οποία δημιουργήθηκε το Σύμπαν. Εάν κάτι πήγαινε «στραβά» στην όλη Δημιουργία, δεν θα υπήρχαμε ούτε εμείς σήμερα. Εντούτοις, δεν πήγε τίποτε «στραβά» γιατί κάποιος υπέρτατος Νους κατηύθυνε ολόκληρη τη δημιουργία και την εξέλιξη του Σύμπαντος.