Γ. Καρτάλη 72
(Πρώην Γαλλικό Ινστιτούτο)
38333 Βόλος
ead-volos@astronomos.gr
secretary@astronomos.gr
Τηλ: (+30) 2421046253
Fax: (+30) 2421051061


Πρόγραμμα σπουδών Γ' Τάξης

Στην 3η Τάξη διδάσκονται: η διαστημική και οι νέες αστρονομικές θεωρίες και ανακαλύψεις. Η διδασκαλία είναι βασισμένη στην ύλη του βιβλίου «Στοιχεία Αστρονομίας Αστροφυσικής & Διαστημικής» το οποίο δίδεται δωρεάν στου μαθητές. Το βιβλίο περιλαμβάνει 6 διδακτικές ενότητες διαστημικής και 8 άλλες διδακτικές ενότητες νέων αστρονομικών θεωριών και ανακαλύψεων. Οι μαθητές θα μάθουν για τις νέες αστρονομικές θεωρίες και ανακαλύψεις, για σκοτεινή ύλη και τη σκοτεινή ενέργεια και  για τους Εξωηλιακούς πλανήτες.
Θα τους γίνουν γνωστές  θεωρίες όπως η Θεωρία χορδών, υπερχορδών και βρανών και θα μάθουν πολλά για τις Μαύρες τρύπες και τις σκουληκότρυπες.
Επίσης δίδεται δωρεάν και το βιβλίο «Διερευνητικές εργασίες – Projects». Έτσι οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα της αυτενέργειας και της ομαδικής συνεργασίας. Η ιδιοκατασκευή (project) αποτελεί μια πρωτοποριακή προσέγγιση στη μαθησιακή διεργασία. Εκτός από το νοητικό αποτέλεσμα διεγείρει ψυχοκινητικές δεξιότητες και σε ορισμένες περιπτώσεις την κοινωνικότητα και το ομαδικό πνεύμα. Το τελικό αποτέλεσμα είναι χειροπιαστό και παραμένει ως ενθύμιο και στάση ζωής απέναντι σε πρακτικά μελλοντικά προβλήματα. Το σημαντικό των ιδιοκατασκευών είναι ότι παρά την απλότητά τους είναι λειτουργικές και χρησιμοποιούνται από το μαθητή για να λύσουν το πρόβλημα. Η περιγραφή των κατασκευών αυτών δεν γίνεται συνήθως με λεπτομερειακό τρόπο. Μη σημαντικές κατασκευαστικές λεπτομέρειες καθώς και η αισθητική τους, αφήνονται στην αυτενέργεια των μαθητών.

Αναλυτικά τα επιμέρους κεφάλαια που θα διδαχθούν οι μαθητές είναι:Πορεία απόκτησης τίτλου σπουδών

Εγγραφή

Οι εγγραφές γίνονται αρχές Ιανουαρίου κάθε έτους.

Μαθήματα

Η παρακολούθηση μαθημάτων στο Χειμερινό σχολείο γίνεται τα Σάββατα

Γραπτές εξετάσεις

Οι εξετάσεις είναι γραπτές και γίνονται σε δύο φάσεις.

Κατασκευή - Project

Θα πρέπει να παραδώσετε την κατασκευή που αναλαμβάνετε στην αρχή των μαθημάτων.

Λήψη τίτλου

Με τη λήξη των μαθημάτων και εφόσον πετύχετε στις εξετάσεις.

Συμμετοχή

Στις σχολές Αστρονομίας μπορούν να συμμετέχουν μαθητές του Δημοτικού, του Γυμνασίου, του Λυκείου και ενήλικες που τους ενδιαφέρει η Αστρονομία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κατασκευές

Οι κατασκευές - projects αστρονομικού ενδιαφέροντος παρέχουν στους μαθητές τη δυνατότητα της αυτενέργειας και της ομαδικής συνεργασίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μαθήματα

Τα μαθήματα παρέχονται είτε Online μέσα από αυτό το site, είτε με φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Παρατήρηση

Στο Χειμερινό σχολείο Αστρονομίας, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να κάνουν μία αστροπαρατήρηση στην ύπαιθρο, με τηλεσκοπία της εταιρείας.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αποφοίτηση

Μετά το τέλος των μαθημάτων, σε μια ιδιαίτερη τελετή οι επιτυχόντες λαμβάνουν τους τίτλους σπουδών τους και διάφορα αναμνηστικά.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βιβλία

Στους μαθητές όλων των κύκλων σπουδών στις σχολές Αστρονομίας, διανέμονται δωρεάν βοηθητικά βιβλία της Εταιρείας Αστρονομίας & Διαστήματος.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ