Γ. Καρτάλη 72
(Πρώην Γαλλικό Ινστιτούτο)
38333 Βόλος
ead-volos@astronomos.gr
secretary@astronomos.gr
Τηλ: (+30) 2421046253
Fax: (+30) 2421051061

Κατατακτήριες Εξετάσεις για την Εγγραφή στη Β’ Τάξη

Οι κατατακτήριες εξετάσεις για το έτος 2018 (περίοδος Νοεμβρίου) θα γίνουν την Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2018.