Γ. Καρτάλη 72
(Πρώην Γαλλικό Ινστιτούτο)
38333 Βόλος
ead-volos@astronomos.gr
secretary@astronomos.gr
Τηλ: (+30) 2421046253
Fax: (+30) 2421051061

Evangelia List

Α’ ΤΑΞΗ

Πίνακας βαθμολογίας: Α' ΤΑΞΗ - 001

μέγιστο 31 βαθμών
Θέσ. Όνομα Εισάχθηκε στις Βαθμοί Αποτέλεσμα
Ο πίνακας φορτώνει
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα

Β’ ΤΑΞΗ

Πίνακας βαθμολογίας: Β' ΤΑΞΗ - 001

μέγιστο 23 βαθμών
Θέσ. Όνομα Εισάχθηκε στις Βαθμοί Αποτέλεσμα
Ο πίνακας φορτώνει
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα

Γ’ ΤΑΞΗ

Πίνακας βαθμολογίας: Γ' ΤΑΞΗ - 001

μέγιστο 30 βαθμών
Θέσ. Όνομα Εισάχθηκε στις Βαθμοί Αποτέλεσμα
Ο πίνακας φορτώνει
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα