Γ. Καρτάλη 72
(Πρώην Γαλλικό Ινστιτούτο)
38333 Βόλος
ead-volos@astronomos.gr
secretary@astronomos.gr
Τηλ: (+30) 2421046253
Fax: (+30) 2421051061
Φόρτωση Εκδηλώσεις
  • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Τα τελικά συνολικά αποτελέσματα της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης της Σχολής θα ανακοινωθούν εντός της ημέρας και οι τίτλοι σπουδών διαβιβάζονται στον καθένα από τους μαθητές με e – mail.
Να επισημάνουμε ότι δεν θα σταλούν οι τίτλοι σπουδών σε όσους δεν τακτοποιήσουν ολόκληρη τη συνδρομή τους (των τριών δόσεων ή της εφάπαξ καταβολής).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

16 Μαΐου 2018

ΤΟΠΟΣ

OnLine
Από το σπίτι σας
Με τον υπολογιστή σας, --- ---

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

---

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ