Γ. Καρτάλη 72
(Πρώην Γαλλικό Ινστιτούτο)
38333 Βόλος
ead-volos@astronomos.gr
secretary@astronomos.gr
Τηλ: (+30) 2421046253
Fax: (+30) 2421051061

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οι επερχόμενες σημαντικές ημερομηνίες - εκδηλώσεις:

Ημερομηνίες - εκδηλώσεις Σχολής Αστρονομίας Online:

Ημερομηνίες - εκδηλώσεις Χειμερινού Σχολείου:

Ημερομηνίες - εκδηλώσεις Θερινού Σχολείου: