Γ. Καρτάλη 72
(Πρώην Γαλλικό Ινστιτούτο)
38333 Βόλος
ead-volos@astronomos.gr
secretary@astronomos.gr
Τηλ: (+30) 2421046253
Fax: (+30) 2421051061

Έρευνα

Έρευνα για τη βελτίωση του site

Στα πλαίσια της συνεχούς αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και ηλεκτρονικών υποδομών η άποψή σας μετράει!
Λάβετε και εσείς μέρος στην έρευνα και βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι.