Γ. Καρτάλη 72
(Πρώην Γαλλικό Ινστιτούτο)
38333 Βόλος
ead-volos@astronomos.gr
secretary@astronomos.gr
Τηλ: (+30) 2421046253
Fax: (+30) 2421051061

ΜΑΘΗΜΑΤΑΤι μαθήματα θα παρακολουθήσω?

Τα μαθήματα του Χειμερινού και του Θερινού Σχολείου διοργανώνονται από την Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος της πόλης μας και γίνονται στις αίθουσες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στον Βόλο. Κατά τη λειτουργία του Χειμερινού Σχολείου τα μαθήματα γίνονται συνήθως τα Σάββατα κάθε μήνα από τον Γενάρη μέχρι και τον Απρίλη. Ενώ αντίθετα τα μαθήματα του Θερινού Σχολείου γίνονται μόνο για μία εβδομάδα (συνήθως αρχές Ιουλίου), απογευματινές ώρες. Η Σχολή Αστρονομίας εξ αποστάσεως (OnLine) λειτουργεί παράλληλα με το Χειμερινό σχολείο και είναι ισότιμη με αυτό. Η μόνη διαφορά της είναι ο τρόπος με τον οποίο ο μαθητής παρακολουθεί και εξετάζεται (δεν χρειάζεται φυσική παρουσία).

Τα μαθήματα κατανέμονται σε τρεις κύκλους:

  • Στην 1η Τάξη μπορούν να εγγραφούν μαθητές και μαθήτριες της Ε΄& ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου και όλων των τάξεων του Γυμνασίου και Λυκείου.
  • Στη 2η Τάξη μπορούν να εγγραφούν μαθητές και μαθήτριες που παρακολούθησαν τα μαθήματα της 1ης Τάξης κατά την περασμένη χρονιά και έλαβαν τον ανάλογο τίτλο προαγωγής. Κατ’ εξαίρεση στη 2η Τάξη μπορούν να εγγραφούν και μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, οι οποίοι αποδεδειγμένα κατέχουν την ύλη της 1ης Τάξης (δηλ. το Ηλιακό μας Σύστημα).
  • Στην 3η Τάξη μπορούν να εγγραφούν μαθητές και μαθήτριες που τελείωσαν επιτυχώς τις δύο προηγούμενες τάξεις.

Τα μαθήματα διδάσκουν καθηγητές με πλούσια εκπαιδευτική και αστρονομική εμπειρία, συνεπικουρούμενοι και από άλλα στελέχη της Εταιρείας.Για τους προχωρημένους...

Στη περίπτωση που πιστεύετε πως έχετε προχωρημένες γνώσεις στην Αστρονομία και δεν θέλετε να ξεκινήσετε την φοίτησή σας από την 1η Τάξη, αλλά από κάποια επόμενη, θα πρέπει να αποδείξετε το επίπεδο των γνώσεών σας. Αυτό μπορεί να γίνει ύστερα από γραπτό αίτημά σας, συμπληρώνοντας την φόρμα που θα ανοίξει αν πατήσετε το διπλανό κουμπί με τίτλο “ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΞΗΣ”. Το αίτημά σας θα εξεταστεί από την αρμόδια επιτροπή και αν εγκριθεί θα ειδοποιηθείτε για το χρόνο διεξαγωγής της ειδικής εξέτασης πιστοποίησης των γνώσεών σας.

Αίτηση Αλλαγής Τάξης


ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΞΗΣ

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε πρόβλημα με τη φόρμα της αίτησης στείλτε email:
secretary@astronomos.gr