Γ. Καρτάλη 72
(Πρώην Γαλλικό Ινστιτούτο)
38333 Βόλος
ead-volos@astronomos.gr
secretary@astronomos.gr
Τηλ: (+30) 2421046253
Fax: (+30) 2421051061

ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΤΡΟΠΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ !! (Σημαντικό)

Πατήστε εδώ για να συμμετέχετε στο γκάλοπ για τη βελτίωση του site της Σχολής.

Εγγραφή

Απαιτείται ένα ισχυρό password μέσης δυσκολίας. Το password πρέπει να έχει μήκος τουλάχιστον 6 χαρακτήρες. Καλό θα είναι να χρησιμοποιήσετε γράμματα, αριθμούς και σύμβολα για να πετύχετε ένα ισχυρό password.