Γ. Καρτάλη 72
(Πρώην Γαλλικό Ινστιτούτο)
38333 Βόλος
ead-volos@astronomos.gr
secretary@astronomos.gr
Τηλ: (+30) 2421046253
Fax: (+30) 2421051061

ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

-(Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο με το αποδεικτικό σπουδών σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία της σχολής)

Εγγραφή

Απαιτείται ένα ισχυρό password μέσης δυσκολίας. Το password πρέπει να έχει μήκος τουλάχιστον 6 χαρακτήρες. Καλό θα είναι να χρησιμοποιήσετε γράμματα, αριθμούς και σύμβολα για να πετύχετε ένα ισχυρό password.