Γ. Καρτάλη 72
(Πρώην Γαλλικό Ινστιτούτο)
38333 Βόλος
ead-volos@astronomos.gr
secretary@astronomos.gr
Τηλ: (+30) 2421046253
Fax: (+30) 2421051061

Pricing Table


Affordable Pricing Packages

That show’s called a pilot. Then they show that show to the people who make shows, and on the strength of that one show they decide if they’re going to make more shows. Some pilots get picked.

starter
$99/MO
 • slechts een
 • proeftekst uit
 • het drukkerij
 • de standaard
 • proeftekst in
basic
$120/MO
 • slechts een
 • proeftekst uit
 • het drukkerij
 • de standaard
 • proeftekst in
premium
$240/MO
 • slechts een
 • proeftekst uit
 • het drukkerij
 • de standaard
 • proeftekst in
ultimate
$299/MO
 • slechts een
 • proeftekst uit
 • het drukkerij
 • de standaard
 • proeftekst in