Γ. Καρτάλη 72
(Πρώην Γαλλικό Ινστιτούτο)
38333 Βόλος
ead-volos@astronomos.gr
secretary@astronomos.gr
Τηλ: (+30) 2421046253
Fax: (+30) 2421051061

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΜΒΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΜΒΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Total Courses: 1 Σύνολο Μαθητών: 18 Average Rates: 0.0

Taught Courses