Γ. Καρτάλη 72
(Πρώην Γαλλικό Ινστιτούτο)
38333 Βόλος
ead-volos@astronomos.gr
secretary@astronomos.gr
Τηλ: (+30) 2421046253
Fax: (+30) 2421051061

ΕΓΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δεν έχετε επιλέξει κάποιο πακέτο σπουδών. Πατήστε εδώ για να επιλέξετε ένα.