Γ. Καρτάλη 72
(Πρώην Γαλλικό Ινστιτούτο)
38333 Βόλος
ead-volos@astronomos.gr
secretary@astronomos.gr
Τηλ: (+30) 2421046253
Fax: (+30) 2421051061

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

-248Ημέρες -14Ώρες 00Λεπτά -8Δευτ/πτα