Γ. Καρτάλη 72
(Πρώην Γαλλικό Ινστιτούτο)
38333 Βόλος
ead-volos@astronomos.gr
secretary@astronomos.gr
Τηλ: (+30) 2421046253
Fax: (+30) 2421051061

ΑΓΟΡΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ


ΑΓΟΡΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

  • Στη φόρμα παραγγελίας που θα βρείτε συνεχίζοντας με την διαδικασία αγοράς πακέτου, να πληκτρολογήσετε τα στοιχεία του μαθητή ΟΧΙ του γονέα, εκτός κι αν είστε αυτός-η που θα παρακολουθήσει τα μαθήματα.
  • Αν θέλετε να εγγράψετε περισσότερους από έναν μαθητές, αγοράστε ένα πακέτο για κάθε έναν μαθητή. Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε έναν μαθητή χωριστά.
  • Οι γονείς που θέλουν να εγγράψουν παραπάνω από ένα παιδί καλό θα είναι να πατήσουν το κουμπί «Οδηγίες Εγγραφής Στη Σχολή» ώστε να ενημερωθούν για το πως θα παραλάβουν εκπτωτικά κουπόνια.

Αν δεν έχετε ήδη διαβάσει τις οδηγίες για την εγγραφή σας στη σχολή, παρακαλούμε πριν προβείτε στην αγορά κάποιου πακέτου σπουδών, να πατήσετε το κουμπί “ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ” και να διαβάσετε προσεκτικά το κείμενο που θα σας εξηγήσει τον τρόπο εγγραφής και συμμετοχής στη Σχολή Αστρονομίας Online (εξ αποστάσεως).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ

Προβολή όλων των 3 αποτελεσμάτων