Γ. Καρτάλη 72
(Πρώην Γαλλικό Ινστιτούτο)
38333 Βόλος
ead-volos@astronomos.gr
secretary@astronomos.gr
Τηλ: (+30) 2421046253
Fax: (+30) 2421051061

ΑΣΤΡΟ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΤι είναι η παρατήρηση του ουρανού?

Κατά την διάρκεια των μαθημάτων στο Χειμερινό σχολείο Αστρονομίας, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να κάνουν τουλάχιστον μία αστροπαρατήρηση στην ύπαιθρο, με τηλεσκοπία που διαθέτουν για το σκοπό αυτό τα μέλη του παρατηρησιακού τμήματος της εταιρείας. Τα παιδιά μαθαίνουν να εντοπίζουν και να αναγνωρίζουν αστερισμούς, πλανήτες και άλλα ουράνια αντικείμενα και να τα παρατηρούν μέσα από τα τηλεσκόπια. Μαθαίνουν για τα διάφορα συστήματα συντεταγμένων που χρησιμοποιούνται στην αστρονομία και τέλος μαθαίνουν πολλά πράγματα γύρω από τα τηλεσκόπια και τον χειρισμό τους.
Η μετάβαση των παιδιών στο τόπο της αστροπαρατήρησης γίνεται με λεωφορεία που μισθώνει η Εταιρεία Αστρονομίας & Διαστήματος και συνοδεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια από τους καθηγητές τους. Το μάθημα της αστροπαρατήρησης με τηλεσκόπια στην ύπαιθρο είναι δυνατό να αναβληθεί και να μεταφερθεί ημερολογιακά, όταν οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν. Στη περίπτωση που δεν είναι εφικτό να γίνει το μάθημα σε εξωτερικό χώρο, τότε αυτό γίνεται στο αμφιθέατρο με βιντεοπροβολέα και τη βοήθεια του ειδικού λογισμικού Stellarium.

Την εβδομάδα μαθημάτων του Θερινού σχολείο Αστρονομίας, γίνεται η “μεγάλη” αστροπαρατήρηση στα Χάνια Πηλίου, στην οποία συμμετέχουν όσοι παρακολούθησαν τα μαθήματα αλλά και άτομα τα οποία απλά ενδιαφέρονται για την Αστρονομία. Σ’ αυτή την αστροβραδιά υπάρχει ποικιλία εξοπλισμού και μεγάλος αριθμός εγκατεστημένων τηλεσκοπίων, ώστε οι συμμετέχοντες να δουν ένα πολύ μεγάλο αριθμό ουράνιων αντικειμένων. Κατά την διάρκεια αυτής της αστροβραδιάς γίνονται σε μικρές ομάδες ολιγόλεπτες ομιλίες από καθηγητές που διδάσκουν στις σχολές Αστρονομίας, αλλά και από ερασιτέχνες αστρονόμους – μέλη του παρατηρησιακού τμήματος της εταιρείας. Η μετάβαση των συμμετεχόντων στην μεγάλη αυτή αστροπαρατήρηση γίνεται με εκδρομικά λεωφορεία. Το σχετικά μικρό κόστος μεταφοράς, δεν καλύπτεται από την Εταιρεία Αστρονομίας, αλλά βαρύνει τους συμμετέχοντες.  Η αστροβραδιά αυτή παραδοσιακά κλείνει με δείπνο και μια ομιλία με θέμα αστρονομικού ενδιαφέροντος, σε γνωστό εστιατόριο της περιοχής.