Γ. Καρτάλη 72
(Πρώην Γαλλικό Ινστιτούτο)
38333 Βόλος
ead-volos@astronomos.gr
secretary@astronomos.gr
Τηλ: (+30) 2421046253
Fax: (+30) 2421051061

ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

Οδηγίες της τελευταίας στιγμής :

  • Για κανένα λόγο ΜΗ κάνετε ανανέωση (refresh), της σελίδας υποβολής απαντήσεων!! Θα αποκλειστείτε!!
  • Τηρείται χρόνος παραμονής σε κάθε ερώτηση!
    Αν δαπανηθεί περισσότερος χρόνος απ’ όσο έχουμε προβλέψει, στη κάθε ερώτηση, το σύστημα θα θεωρήσει
    ότι έχετε ανοίξει το βιβλίο και ψάχνετε για την απάντηση, ή ότι ανατρέχετε στο ίντερνετ για να βοηθηθείτε παράτυπα!!!
    Δώστε προσοχή στο χρόνο που αφιερώνετε στη κάθε ερώτηση για να μην αποκλειστείτε.

Καλή επιτυχία.